Organisatie & ANBI status

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden
Stichting Grasboom Leusden is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Statutaire naam

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

RSIN / fiscaal nr: 8521.70.531
KvK nr: 56527586
ANBI-status: met ingang van 01-01-2016

Doelstelling

Het in standhouden van en de exploitatie van een te Leusden aan de Bolderikhof 20 (3831 AL) gebouwd woonproject voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarbij bewoners in beginsel in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen (Wmo)
Zelfstandig wonen
Zorgclusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak

Organisatie Grasboom Leusden

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Commissie PR & communicatie
Commissie Zorg
Commissie Financiƫn

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Ontvangt het bestuur vacatiegeld: Nee

Woningstichting

Woningstichting Leusden (KvK. 41188040)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Geselecteerd Zorgleverancier

Stichting Kwintes – regio Oost (KvK. 30211012)

Financiering van de Zorg

Wmo: Centrum gemeente Amersfoort/ gemeente Leusden Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)

Publicaties en documenten

Afschrift statutenwijziging Grasboom

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Verslaglegging

De uitgeoefende activiteiten

Grasboom Jaarrek 2017 25-06-2018